Amazing grace (tradicionalna, prir. Vlasta Lokar Lavrenčič)

Avtor: 

Tradicionalna

Aranžer: 

prir. Vlasta Lokar Lavrenčič

Zasedba: 

  • GD Tamburjaši

Vokal solo: Tjaša Fajdiga, trobenta solo: Tine Tončič.