Il silentio (Nini Rosso, prir.: Vlasta Lokar Lavrenčič)

Avtor: 

Nini Rosso

Aranžer: 

prir.: Vlasta Lokar Lavrenčič

Zasedba: 

  • GD Tamburjaši

Trobenta solo: Tine Tončič.